Χειρουργική Στόματος

Η Στοματική Χειρουργική (Oral Surgery) περιλαμβάνει τη χειρουργική παθολογία και εγχειρητική της στοματικής κοιλότητας, δηλαδή τη μελέτη των εγχειρητικών τεχνικών και της παθολογίας των νοσημάτων που η αντιμετώπισή τους πραγματοποιείται με χειρουργική επέμβαση εντός των ανατομικών ορίων της στοματικής κοιλότητας. Η αρχαιότερη και πιο ευρέως διαδεδομένη επέμβαση χειρουργικής στόματος αποτελεί η εξαγωγή δοντιού. Άλλα παραδείγματα αποτελούν η αντιμετώπιση εγκλείστων δοντιών, κύστεων, αποστημάτων κ.α.

Στην stomadent εκτελούνται ένα πλήθος χειρουργικών επεμβάσεων, που καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος των ενδοστοματικών επεμβάσεων της οδοντιατρικής

Ενδεικτικές επεμβάσεις τέτοιου τύπου είναι :

Χειρουργική αφαίρεση έκτοπων δοντιών και ριζών.

Σε πολλές περιπτώσεις, χρειάζεται περιορισμένης έκτασης χειρουργείο για την αφαίρεση έκτοπων δοντιών και ριζών. Η επέμβαση αυτή πρέπει να γίνεται με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του ασθενή και με σωστή διαχείριση των σκληρών και μαλακών ιστών. Με τον τρόπο αυτό δεν επηρεάζεται η αισθητική και η λειτουργικότητα του στόματος.

Χειρουργική εξαγωγή έγκλειστων δοντιών

Πρόκειται για την πιο συχνή ενδοστοματική επέμβαση, ειδικά όσον αφορά τους 3ους γομφίους ή σωφρονιστήρες (φρονιμίτες). Δυσαρμονία στην ανάπτυξη του οστού των γνάθων σε σχέση με τον οδοντικό φραγμό, κάποιες φορές οδηγεί στην παραμονή των 3ων γομφίων σε λανθασμένη θέση σε σχέση με τα υπόλοιπα δόντια. Πολύ συχνά οι σωφρονιστήρες είναι έγκλειστοι και δεν ανατέλλουν ποτέ μέσα στη στοματική κοιλότητα. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση αυτή, προκαλούν συχνά ποικίλα προβλήματα (περιστεφανίτιδα, οδοντοφατνιακό απόστημα, οδοντοφόρες ή οδοντογενείς κύστεις, περιοδοντικά ή περιακρορριζικά προβλήματα στα γειτονικά δόντια). Η εξαγωγή των δοντιών αυτών είναι μια σχετικά πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση που απαιτεί σεβασμό των παρακείμενων ανατομικών δομών (αγγεία, νεύρα, γειτονικά δόντια) και εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Χειρουργική αφαίρεση κυστών και μικρών καλοηθών όγκων

Οι κύστεις των γνάθων αποτελούν μια ακόμη συχνή παθολογική κατάσταση της στοματικής περιοχής. Οι κύστεις τις περισσότερες φορές είναι οδοντογενούς αιτιολογίας. Σε κάθε περίπτωση, εκτός από την ασφαλή χειρουργική αφαίρεσή τους, είναι απολύτως απαραίτητη η διευκρίνιση και αντιμετώπιση της αιτίας που τις δημιούργησε (π.χ. ενδοδοντική θεραπεία ή εξαγωγή του υπευθύνου δοντιού). Εξίσου σημαντική όμως είναι και η αναπλήρωση του οστικού ελλείμματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα της παθολογικής κατάστασης. Αυτό γίνεται με ειδικές αναγεννητικές τεχνικές που εξασφαλίζουν πως δε θα υπάρχει κίνδυνος αισθητικής ή λειτουργικής παραμόρφωσης, ώστε να δίνεται έτσι η δυνατότητα επιτυχούς αποκατάστασης (κλασσική προσθετική ή τοποθέτηση εμφυτευμάτων).

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός περιακρορριζικών οδοντογενών αλλοιώσεων ή κυστών εξαλείφονται και θεραπεύονται πλήρως μετά από σωστή ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση). Η χειρουργική ενδοδοντική αντιμετώπιση (όπως ακρορριζεκτομή) είναι η τελευταία θεραπευτική επιλογή που μπορεί κάποιες φορές να ακολουθήσει τη συμβατική ενδοδοντική θεραπεία, σε ικανά προς αποκατάσταση δόντια.

Καλοήθεις όγκοι μπορεί να εντοπίζονται είτε στους μαλακούς ιστούς είτε στα οστά των γνάθων. Η χειρουργική αφαίρεσή τους γίνεται μετά από λεπτομερή κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο, ώστε να αποκλείεται η περίπτωση κακοήθειας. Μετά από την αφαίρεσή τους, ακολουθεί πάντοτε ιστολογική διερεύνηση από εξειδικευμένο παθολογοανατομικό εργαστήριο με το οποίο συνεργαζόμαστε, για την επιβεβαίωση της διάγνωσης.

Τοποθέτηση οστεονσωματούμενων εμφυτευμάτων

Έπειτα μία πρώτη ενημέρωση του ασθενούς και εφόσον αυτός αποφασίσει να προχωρήσει στη λύση των εμφυτευμάτων ενημερώνεται για το σχέδιο θεραπείας που ενδείκνυται για την περίπτωσή του.
Εφόσον αποφασίσει στην εκτέλεση του σχεδίου θεραπείας το επόμενο βήμα που θα ακολουθήσει ( έπειτα από τις κατάλληλες ακτινογραφίες) είναι η χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Αυτή γίνεται στο ιατρείο μας με τοπική αναισθησία και είναι ανώδυνη. Τα εμφυτεύματα μένουν έτσι για ένα διάστημα περίπου 3-4 μηνών μέχρι να προβούμε στην προσθετική αποκατάσταση αυτών.

Προ-προσθετικη χειρουργική  (φατνιοπλαστική)

Μετά από τις εξαγωγές των δοντιών, πολλές φορές τα φατνία των γνάθων  δεν επουλώνονται ομαλά, ώστε να είναι εύκολη η κατασκευή τεχνητής οδοντοστοιχίας.

Έτσι λοιπόν η πλαστική διόρθωση όλων των ανωμαλιών των φατνίων με μία επέμβαση στο ιατρείο με τοπική αναισθησία, γρήγορα και ανώδυνα, ώστε να διαμορφωθεί ένα ομαλό πεδίο που θα στηριχθεί η οδοντοστοιχία. Η επέμβαση γίνεται σε μία επίσκεψη.

Ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες η πορεία μετά την επέμβαση είναι πολύ ομαλή και ανεκτή, ακόμα και από άτομα μεγάλης ηλικίας.

Μεταμόσχευση οστού

Πολλές φορές η τοποθέτηση εμφυτευμάτων καθίσταται αδύνατη λόγω απορρόφησης του οστού. Για αυτόν τον λόγο απαιτείται η μεταμόσχευση τμήματος οστού.

Σε μικρές οστικές βλάβες γίνεται με τοπική αναισθησία σε μία συνεδρία ενώ τα ράμματα αφαιρούνται σε δεύτερο χρόνο.

Bone splitting

Τεχνική αύξησης του πάχους του οστού μεσκοπό την τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε σημεία που έχει απορροφηθεί το οστό σε μεγάλο βαθμό.

 

PREVIOUS