Ρομποτική Προσθετική

Η ρομποτική οδοντική προσθετική είναι η πλέον σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη στην οδοντιατρική και πιο συγκεκριμένα στην προσθετική αποκατάσταση των οδοντικών ελλειμμάτων. Εξελίσσει την οδοντοτεχνική διαδικασία και από χειροποίητη με μεγάλα περιθώρια αποκλίσεων και λαθών την μετατρέπει σε απόλυτης ακρίβειας, ψηφιακά μηχανοποίητη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα άριστες προσθετικές εργασίες τόσο στην ποιότητα του υλικού όσο και στην ακρίβεια της εφαρμογής.

Η οδοντική προσθετική χωρίζεται :

 • στην ακίνητη προσθετική (όψεις, στεφάνες, γέφυρες)
 • στην κινητή προσθετική (μερικές – ολικές οδοντοστοιχίες).

Ακίνητη Προσθετική

Στεφάνη (θήκη) : Χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση ελλειμμάτων της οδοντικής ουσίας μεμονωμένων δοντιών σε κατεστραμμένα ή απονευρωμένα δόντια καθώς και για αισθητικούς λόγους. Οι στεφάνες τοποθετούνται επί φυσικών δοντιών ή εμφυτευμάτων και χωρίζονται ανάλογα το υλικό κατασκευής τους σε μεταλλοκεραμικές , ολοκεραμικές και ζιρκονίου .

Γέφυρα : Είναι εκείνο το μέσο (εκτός από τα εμφυτεύματα και τις οδοντοστοιχίες), με τη βοήθεια του οποίου αποκαθιστούμε στο στόμα την όποια νωδότητα έχει προκύψει από απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών.

Όταν ένα ή περισσότερα δόντια χαθούν δημιουργούνται διάφορα προβλήματα, όπως:

 • Απώλεια οστού,
 • Υπερέκφυση του ανταγωνιστή δοντιού,
 • Μετατόπιση και απόκλιση των παρακείμενων δοντιών,
 • Δυσκολία στη μάσηση,
 • Δυσκολία στο καθαρισμό της περιοχής,
 • Πιθανοί πόνοι στην κροταφογναθική άρθρωση,
 • Δυσκολία στην εκφορά του λόγου (αν πρόκειται για πρόσθια δόντια),
 • Αισθητικά προβλήματα.

Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η αποκατάσταση ελλείποντων δοντιών είναι η δημιουργία μιας “γέφυρας” που αποτελείται από τουλάχιστον τρία δόντια (στεφάνες). Στην απλουστευμένη περίπτωση που από τον οδοντικό φραγμό του ασθενούς θέλουμε να αναπληρώσουμε  ένα μόνο δόντι, χρησιμοποιούμε τα παρακείμενα της νωδής περιοχής δόντια ή εμφυτεύματα προκειμένου να λειτουργήσουν ως στηρίγματα για να “κρεμαστεί” ανάμεσά τους ένα γεφύρωμα.

“Γεφύρωμα” ονομάζουμε το τμήμα εκείνο της ακίνητης γέφυρας που αντικαθιστά το ή τα δόντια που λείπουν.

Χρησιμοποιούμε γέφυρες για την αναπλήρωση τόσο των προσθίων δοντιών όσο και για την αναπλήρωση των οπισθίων.

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνουμε ένα εξαιρετικά λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Κινητή Προσθετική

Η Κινητή Προσθετική αφορά οδοντικούς φραγμούς στους οποίους έχουν απομείνει από ελάχιστα έως καθόλου δόντια. Στην περίπτωση αυτή, και αν βέβαια ο ασθενής δεν επιλέξει την αποκατάσταση του στόματος με τις σύγχρονες τεχνικές των εμφυτευμάτων, μπορούμε να αποκαταστήσουμε ικανοποιητικά το στόμα με μια μερική ή ολική κινητή οδοντοστοιχία.

Η μερική οδοντοστοιχία επιλέγεται στην περίπτωση που υπάρχουν κάποια δόντια στο φραγμό ενώ η ολική οδοντοστοιχία αποτελεί λύση επιλογής σε περιπτώσεις ολικής νωδότητας (παντελής έλλειψη δοντιών) και όταν υπάρχουν ενδείξεις τοποθέτησης εμφυτευμάτων, ώστε να επιλέξουμε τη λύση των επένθετων ολικών .

Νάρθηκας βρυγμού

Είναι το θεραπευτικό μέσο με το οποίο αντιμετωπίζουμε τον βρουξισμό.

 • Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού πάσχει από βρουξισμό και συχνά οι ασθενείς δεν το αντιλαμβάνονται
 • Βρουξισμός είναι η ακούσια αποτριβή ή σφίξιμο των δοντιών που συνδέεται με δυναμικές πλευρικές κινήσεις των σιαγόνων
 • Συνηθέστερη αιτία είναι : θυμός, ένταση, στρες ή απογοήτευση, διαταραχές ύπνου, έλλειψη δοντιών, στραβά δόντια, ατύχημα, κακές προσθετικές αποκαταστάσεις.
 • Εντοπίζεται συνήθως κατά την διάρκεια της νύχτας.
PREVIOUS