Παιδοδοντία

Η Παιδοδοντία είναι ο κλάδος εκείνος της Οδοντιατρικής που ασχολείται με την παρακολούθηση της υγείας και την αντιμετώπιση προβλημάτων της στοματικής κοιλότητας παιδιών και εφήβων.

Τα δόντια των παιδιών (νεογιλά δόντια) παρουσιάζουν αρκετές διαφορές από τα δόντια των ενηλίκων. Επιπλέον, η στοματική κοιλότητα των παιδιών βρίσκεται σε συνεχή μεταβολή, καθώς το παιδί αναπτύσσεται και τα παιδικά δόντια πέφτουν δίνοντας τη θέση τους στα μόνιμα. Το πιο σημαντικό απ’ όλα, όμως, είναι ότι το ίδιο το παιδί περνάει συνεχώς σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης και ικανοτήτων, αντίληψης του κόσμου γύρω του και συνειδητοποίησης του εαυτού του.

Για τους παραπάνω λόγους είναι σημαντικό ο οδοντίατρος που ασχολείται με την παρακολούθηση της στοματικής υγείας του παιδιού, να είναι ευαισθητοποιημένος και ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα θέματα, ώστε να μπορεί, πρωτίστως, να προσαρμόζει την επικοινωνία του με το παιδί στο επίπεδο αντίληψης του μικρού ασθενή, αλλά και να εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της στοματικής κοιλότητας.

Στo ιατρείο μας αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση της στοματικής υγείας παιδιών ηλικίας 3,5 ετών και άνω.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία τόσο στην πρόληψη, όσο και στην απόκτηση σωστών συνηθειών στοματικής υγιεινής και διατροφής.

Για αυτο φροντίζουμε για:

  • Την εκμάθηση σωστού τρόπου βουρτσίσματος στα παιδιά,
  • Την παροχή κατάλληλων οδηγιών στους γονείς ώστε να μπορούν να επιβλέπουν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος των δοντιών,
  • Την παροχή συμβουλών για σωστή διατροφή.

Αναλαμβάνουμε:

  • Την ένταξη του παιδιού σε ένα προληπτικό πρόγραμμα παρακολούθησης  των δοντιών με τακτικές φθοριώσεις και προληπτικές εμφράξεις (sealants).
  • Την αντιμετώπιση τερηδόνας νεογιλών και μονίμων δοντιών με σφραγίσματα,
  • Την αντιμετώπιση τραυμάτων δοντιών.

Προληπτικό πρόγραμμα παρακολούθησης δοντιών

Στόχος ενός προληπτικού προγράμματος για παιδιά είναι η αποφυγή εμφάνισης τερηδόνας, καταρχάς, στα νεογιλά και στη συνέχεια στα μόνιμα δόντια, καθώς και η αποφυγή εμφάνισης ουλίτιδας. Αν κάποια από τις δύο ασθένειες έχει ήδη εγκατασταθεί, στόχος του προληπτικού προγράμματος είναι ο έλεγχος και η εξάλειψή της.

Τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι οι τακτικές φθοριώσεις, οι προληπτικές εμφράξεις οπών-σχισμών στα πρώτα μόνιμα δόντια, ο έλεγχος των διατροφικών συνηθειών και η εκμάθηση σωστής στοματικής υγιεινής, δηλαδή του σωστού τρόπου καθημερινής φροντίδας των δοντιών, στο παιδί.

“Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με το παιδί, ώστε τόσο η επίσκεψη για τον έλεγχο των δοντιών όσο και η θεραπευτική επέμβαση, όποτε αυτή είναι αναγκαία, να είναι τελικά μια ευχάριστη βόλτα στον οδοντίατρο!”

Συνιστάται συνήθως να γίνεται κάθε 6 μήνες στο ιατρείο. Με την τοπική εφαρμογή φθορίου πετυχαίνουμε την επανασβεστίωση των δοντιών, δηλαδή συμβάλλουμε στην αποκατάσταση κάποιας μικρής τερηδονικής βλάβης που βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, χωρίς τη χρήση τροχού, καθώς επίσης ισχυροποιούμε το υλικό της εξωτερικής επιφάνειας του δοντιού απέναντι στην τερηδόνα. Αν η βλάβη προχωρήσει σε επόμενο στάδιο, χρειάζεται να γίνει σφράγισμα για να αναχαιτιστεί η τερηδόνα.

Οι πρώτοι μόνιμοι τραπεζίτες εμφανίζονται στο στόμα των παιδιών στην ηλικία των 6 ετών και δεν αλλάζουν ξανά. Για αυτό το λόγο συνίσταται να προστατεύουμε αυτά τα σημαντικά δόντια με ένα λεπτό στρώμα σύνθετης ρητίνης (το υλικό των “λευκών” σφραγισμάτων), το οποίο καλύπτει τις αύλακες και τα βοθρία του δοντιού, όλες δηλαδή τις επιφάνειες όπου παγιδεύονται οι τροφές και ξεκινάει η τερηδόνα. Είναι μια απλή, γρήγορη και ανώδυνη για το παιδί διαδικασία, που γίνεται χωρίς τη χρήση τροχού και παρέχει σημαντική προστασία στα μόνιμα δόντια.

PREVIOUS