Ενδοδοντία

Η ενδοδοντία ή ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση), είναι η κλινική  οδοντιατρική πράξη που σκοπό έχει τη διατήρηση ενός κατεστραμμένου ή νεκρού δοντιού στον οδοντικό φραγμό του ασθενούς και να αποφευχθεί η απώλειά του με εξαγωγή.

Μπορεί να είναι θεραπευτική ενέργεια, σε περιπτώσεις όπου έχει επέλθει ένας τραυματισμός στο δόντι και έχει οδηγήσει σε πολφίτιδα (φλεγμονή) ή σε αποκάλυψη του πολφού και περαιτέρω μόλυνσή του που μπορεί να φτάσει έως και τη γάγγραινα, ή να είναι μια επιβαλλόμενη (κατασταλτική) ενέργεια λόγω της ανάγκης μεγάλου βαθμού τροχισμού του δοντιού, προκειμένου (το συγκεκριμένο δόντι) να αποτελέσει τμήμα μιας προσθετικής αποκατάστασης («γέφυρας»). Επίσης, η ενδοδοντική θεραπεία είναι η λύση εκλογής σε περιπτώσεις ευρείας καταστροφής της μύλης του δοντιού από εκτεταμένη τερηδόνα η οποία έχει φτάσει να προσβάλει τον πολφό του. Η θεραπεία πραγματοποιείται είτε σε μια συνεδρία (ραντεβού), όταν δεν έχει μολυνθεί ο πολφός, είτε σε διαδοχικές, έως ότου επιτευχθεί ασηψία. Συνίσταται στην αφαίρεση του πολφού (εκπόλφωση) και την αντικατάστασή του με κατάλληλο εμφρακτικό υλικό. Σε περιπτώσεις δοντιών μικρών παιδιών όπου η μόλυνση περιορίζεται μόνο στο μυλικό (δηλαδή το ορατό) τμήμα τους, μπορεί να εφαρμοσθεί πολφοτομή, δηλαδή μια πιο συντηρητική αγωγή που επιτρέπει τη διατήρηση του ριζικού πολφού και απαιτεί σχετική παρακολούθηση.

Τα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας

Το πρώτο στάδιο, μετά την κλινική εξέταση και τη διαπίστωση της ανάγκης για την εφαρμογή ενδοδοντικής θεραπείας, είναι η απομόνωση του πάσχοντος δοντιού και η διάνοιξη του. Ακολουθεί ο εντοπισμός των στομίων των ριζικών σωληνών (σε περίπτωση που το δόντι διαθέτει περισσότερους του ενός) ή του ενός και μοναδικού στομίου. . Επίσης, υπολογίζεται και το μήκος τους, με τη λήψη μιας (αρχικής) ακτινογραφίας. Στη συνέχεια γίνεται η αφαίρεση του πολφού (στην καθομιλουμένη «νεύρο») με τη χρήση ειδικών μικροεργαλείων (πολφουλκοί) και μετά η προετοιμασία των ριζικών σωληνών με την είσοδο μικροεργαλείων (διευρυντήρες ή ρίνες) και σταδική διεύρυνση του τοιχώματός τους έως το κατάλληλο μέγεθος. Παράλληλα με τη μηχανική αυτή επεξεργασία, εφαρμόζεται και χημική προετοιμασία («πλύσεις» των ριζικών σωληνών) με την εναλλάξ διοχέτευση στο εσωτερικό τους, διαλυμάτων υπεροξειδίου του υδρογόνου και υποχλωριώδους νατρίου. Μετά την ολοκλήρωση της χημικομηχανικής επεξεργασίας, στο δόντι τοποθετείται λίγο βαμβάκι με ευγενόλη και σφραγίζεται προσωρινά με κατάλληλο εμφρακτικό υλικό. Οι αλλαγές των αντιβιοτικών (συνηθέστερα π-παραμονοχλωροφαινόλη ή φορμοκρεσόλη) που εφαρμόζονται στη συνέχεια, πραγματοποιούνται ανά 48 ώρες, έως ότου διαπιστωθεί πλήρης μικροβιακή εξάλειψη από το εσωτερικό των ριζικών σωληνών. Η ασηψία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την θεραπεία και πιστοποιείται αν χρειασθεί, με εργαστηριακό τρόπο. Ακολούθως, διενεργείται η ερμητική έμφραξη των ριζικών σωληνών με χρήση κώνων γουταπέρκας (συνηθέστερα) ή αργύρου (σε περιπτώσεις στενών ή κεκαμένων ριζικών σωληνών) που συγκολούνται με τη βοήθεια κατάλληλου φυράματος. Η έμφραξη του μυλικού θαλάμου ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση οξυφωσφορικής κονίας. Πριν την τελική έμφραξη έχει ληφθεί μια δεύτερη (ενδιάμεση) ακτινογραφία, ενώ μετά την έμφραξη ακολουθεί η τελική ακτινογραφία. Μετά την πάροδο ενός χρονικού διαστήματος περίπου 10 ημερών (κατά το οποίο θα πρέπει να μην υπάρχουν συμπτώματα πόνου ή άλλων ενοχλήσεων, όπως οίδημα) διενεργείται η τελική έμφραξη (σφράγισμα) του δοντιού με τη συνθετικών ρητινών. Σε περιπτώσεις μεγάλης καταστροφής της μύλης, πρέπει να εφαρμοσθούν ενδορριζικοί άξονες ή καρφίδες και αποκατάσταση της μύλη με στεφάνη.

“Η ενδοδοντική θεραπεία διενεργείται στο ιατρείο μας από εξειδικευμένο οδοντίατρο – ενδοδοντιστή, με την χρήση συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας παράλληλα με προηγμένες τεχνικές, ούτως ώστε να είμαστε βέβαιοι για τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας της ενδοδοντικής σας θεραπείας.”

Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι η αφαίρεση του περιοχομένου της πολφικής κοιλότητας, ο καθαρισμός της και η διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα σε κατάλληλο σχήμα ώστε να ακολουθεί ερμητική έμφραξη με κάποιο βιολογικά συμβατό υλικό.

Σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας είναι η απομάκρυνση των οργανικών υπολειμμάτων του πολφού και του μικροβιακού φορτίου των ριζικών σωλήνων και η ερμητική έμφραξη αυτών.

Σε περίπτωση αποτυχίας μιας ενδοδοντικής θεραπείας και σε αδυναμία επανάληψη αυτής ή σε περίπτωση που και η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας αποτυγχάνει καταφεύγουμε στη Χειρουργική Ενδοδοντολογία.

Η Χειρουργική Ενδοδοντολογία αποτελεί το σύνολο των χειρουργικών ενεργειών που σκοπό έχουν να συμπληρώσουν τη συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία. Η χειρουργική προσπέλαση γίνεται  μέσω των μαλακών ιστών και του οστού που περιβάλλουν τη ρίζα του δοντιού.

Ακρορριζεκτομή είναι μία τεχνική κατά την οποία, αποκόπτεται και αφαιρείται τμήμα του άκρου της ρίζας μήκους περίπου 2-3 χιλιοστών (ακρορρίζιο), το οποίο στη συνέχεια εμφράσσεται ανάστροφα με ειδικά βιοσυμβατά υλικά.

Στις περιπτώσεις αποτυχίας, οι εναλλακτικές θεραπείες περιλαμβάνουν τη συντηρητική επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας, τη χειρουργική ενδοδοντία (ακρορριζεκτομή) ή την εξαγωγή του υπαίτιου δοντιού.

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την εξέλιξη της ενδοδοντικής θεραπείας. Καθοριστικής σημασίας είναι η αρχική πάθηση για την οποία έγινε η ενδοδοντική θεραπεία, η αρτιότητα της ενδοδοντικής θεραπείας και της μυλικής αποκατάστασης που θα ακολουθήσει, καθώς επίσης και η γενική και στοματική υγεία του ασθενή.

Το δόντι συχνά είναι αδύναμο και είναι αναγκαίο για την προστασία του να αποκατασταθεί σύντομα από τον οδοντίατρό σας. Συχνά προτιμάται η κατασκευή μιας στεφάνης(θήκης). Μέχρι την αποκατάσταση είναι προτιμότερο να μην δαγκώνετε δυνατά σε αυτό το δόντι ενώ μετά από αυτήν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κανονικά.

Η ενδοδοντική θεραπεία έχει μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας . τα ποσοστά επιτυχίας για ενδοδοντικές θεραπείες που έχουν πραγματοποιηθεί από Ενδοδοντολόγο φτάνουν βιβλιογραφικά σε 85-95%. Παρόλα αυτά θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αδύνατο να εγγυηθεί απόλυτα η επιτυχία οιασδήποτε ιατρικής ή οδοντιατρικής θεραπείας.

Ακόμα και μετά την πραγματοποίηση της καλύτερης δυνατής θεραπείας, μπορεί να μην επέλθει ίαση λόγω συνθηκών που είναι έξω από τον έλεγχο και την ευθύνη του οδοντιάτρου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω θεραπεία για την απομάκρυνση της μόλυνσης .

Κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό. Οι περισσότερες ενδοδοντικές θεραπείες ολοκληρώνονται σε δύο ή τρεις επισκέψεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε διάστημα μίας ή δύο εβδομάδων. Κάποια περιστατικά μπορούν να ολοκληρωθούν επιτυχώς και σε μία συνεδρία. Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας ενδοδοντικής θεραπείας εξαρτάται από το μικροβιακό φορτίο των ριζικών σωλήνων, την κλινική συμπτωματολογία του ασθενή και το βαθμό δυσκολίας του περιστατικού.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίας, ο οδοντίατρος εμφράσσει με προσωρινό εμφρακτικό υλικό την κοιλότητα πρόσβασης, γεγονός που εξασφαλίζει την στεγανότητα του ρ.σ. και δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να το χρησιμοποιεί κανονικά.

Η ενδοδοντική θεραπεία κατά την τέλεση των σταδίων της δεν είναι επώδυνη. Συνήθως γίνεται με αναισθησία. Ορισμένες φορές μετά το τέλος κάθε σταδίου υπάρχει ενόχληση που επιδεινώνεται με τη μάσηση. Η ενόχληση αυτή διαρκεί από 1-3 ημέρες και ελέγχεται με παυσίπονα και σπανιότερα με αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

PREVIOUS